Choď na obsah Choď na menu
 


Návštevný poriadok UV SPU

 Vysvetlenie pojmov:

UV SPU - Univerzitné Vivárium Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity v Nitre
Návštevník UV SPU – každá osoba vstupujúca do priestorov UV SPU
Pracovník UV SPU – zamestnanec UV SPU alebo ním poverená osoba
 
1)      návštevník UV SPU je povinný sa oboznámiť s návštevným poriadkom UV SPU
2)      návštevník UV SPU svojim vstupom do UV SPU súhlasí s návštevným poriadkom UV SPU a zaväzuje sa ho dodržiavať.
3)    vstup do UV SPU je možný iba po uhradení vstupného podľa aktuálneho zverejneného cenníka poplatkov UV SPU
4)      vstup do UV SPU je možný iba v sprievode pracovníka UV SPU
5)      vstup do UV SPU je možný naraz maximálne 15 návštevníkom
6)      vstup do UV SPU je podmienený prechodom cez dezinfekčnú rohož vo vhodnej obuvi
7)      v UV SPU je návštevník povinný sa riadiť pokynmi pracovníka UV SPU
8)      pracovník UV SPU ma právo kedykoľvek ukončiť exkurziu, alebo vykázať návštevníka z UV SPU
9)      pri vykázaní návštevníka alebo predčasnom ukončení exkurzie z dôvodu nedodržania návštevného poriadku UV SPU návštevník nemá nárok na vrátenie peňazí 
10) pracovník UV SPU ma právo zakázať vstup do UV SPU komukoľvek a kedykoľvek
11) pracovník UV SPU nemá povinnosť nikomu okrem priameho nadriadeného zdôvodňovať svoje rozhodnutie
12) v UV SPU je zakázané bez povolenia fotiť alebo zhotovovať akékoľvek audiovizuálne záznamy
13) v UV SPU je zakázané fotiť s bleskom
14) fotografie zhotovené v UV SPU je možné zverejniť alebo použiť na komerčné účely bez porušenia vlastníckych práv len s písomným súhlasom vedúceho pracovníka UV SPU
15) do UV SPU je zakázané vodiť alebo nosiť akékoľvek zvieratá  
16) v UV SPU je zakázané jesť, piť a fajčiť
17) v UV SPU je zakázané rušiť zvieratá hlukom, klopaním či prudkým pohybom
18) v UV SPU je zakázané dotýkať sa zvierat bez súhlasu pracovníka UV SPU
19) v UV SPU je zakázané kŕmiť zvieratá bez súhlasu pracovníka UV SPU
20) do UV SPU je zakázaný vstup na kolieskových korčuliach, kolobežkách atď.
21) pri nedodržaný návštevného poriadku UV SPU, UV SPU nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne poškodenie zdravia alebo majetku návštevníka
22) za porušenie návštevného poriadku UV SPU je návštevník povinný uhradiť pokutu podľa aktuálneho zverejneného cenníka poplatkov UV SPU
 
 

 


Archív

Kalendár
<< august / 2021 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 120264
Mesiac: 937
Deň: 47